Polityka prywatności

data publikacji 02.03.2022

ostatnia zmiana: 20.05.2024

 

Dzień dobry!

Poniżej opisane są wszystkie informacje na temat informacji wykorzystywanych na stronie www.kikapaper.pl, przetwarzania danych i prywatności oraz technologii śledzących.

Administratorem strony jest Kikapaper Patryk Urbański ul. Jeziorna 5, 73-112 Kicko, NIP: 85 424 395 87.

W razie wątpliwości lub zasięgnięcia dodatkowych informacji proszę o kontakt na hello@kikapaper.pl.

,.Skrócona wersja – podstawowe informacje

 1. Dane osobowe, które gromadzone są w związku z korzystaniem z naszej strony oraz jej poszczególnych funkcji takich jak złożenie zamówienia, wysyłka produktu, wysyłka formularza z zapytaniem.
 2. Dane, które są przetwarzane to w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej, firma, numer NIP, adres IP, informacje zawarte w formularzu zamówienia dotyczące wykonania Produktu np. lista gości, dane dotyczące uroczystości itd.
 3. Zapewniamy Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO, związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
 4. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies.
 5. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu Twojej przeglądarki lub wtyczki CookieYes wyświetlanej na stronie. 
 6. Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies.
 7. Na stronie mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez nich.
 8. Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który, tak jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.
 9. Strona  Sklepu przedstawia opinie innych Kupujących na stronie Sklepu Kikapaper. Opinie są zweryfikowane, rzetelne i zamieszczone na podstawie opinii osób, które rzeczywiście korzystały z Produktów w przeszłości. 
 10. Strona wykorzystuje dane analityczne, które są zbierane podczas wyświetlania strony.
 11. Strona nie korzysta z indywidualnego dostosowywania ceny.

   

  Pozostałe informacje

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwa­rzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli),
 4. ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich da­nych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wyko­nywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci po­trzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarza­nia danych.
 5. masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z pra­wem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z pra­wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgo­dy przed jej wycofaniem.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.  Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zaznaczamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Możesz równiez skontaktować sie bezpośredno z nami z żądaniem o przedstawienie, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wyślij wiadomość na adres hello@kikapaper.pl. Podany adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo

Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Odbiorcy danych 

Twoje dane moga zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem strony internetowej oraz sprzedażą produktów i wykonaniem fizycznych produktów np. druk.

Zapewniam, że świadomie i odpowiedzialnie dobieram podmioty z którymi współpracuję. 

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane moga być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Podmioty te gwarantuja odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych prez przepisy europejskie.

 

Podmioty przetwarzające dane: wordpress.com- serwis świadczący usługi tworzenia i utrzymywania strony internetowej i sklepu.

 1.  jdm.pl- dostawca hostingu i usługi poczty elektronicznej do przechowywania danych na serwerze.
 2.  Fakturownia.pl – serwis w ramach którego wystawiane są dokumenty sprzedaży do zamówień.
 3.  Serwis Furgonetka – w celu nadania i dostarczenia do Ciebie przesyłki.
 4. Przelewy24 – usługa świadczące bezpieczne płatności zamówień.
 5. Firma świadcząca usługę druku na płótnie: Flash – w celu wykonania usługi druku oraz wysyłki Produktu; usługa introligatorska – w celu wykonania księgi gości.
 6. Google Analytics by Google LLC- narzędzie marketingowe; Google Tags; Google Merchant Center; Google Ads.
 7.  Biuro księgowe – które przetwarza Twoje dane do wykonania czynności księgowych. Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. GetResponse – dostawca usługi newsletter
 9.  Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych i służb mundurowychdo realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz związanych z bezpieczeństwem.
 10. WooCommerce Cart Abandonment Recovery – wtyczka śledząca koszyk i etapy zakupowe.
 11. Pixel Facebooka, Instagrama oraz Tik-Toka.

 

Proces zamówienia

Składając zamówienie, podane zostają dane do realizacji zamówienia, takie jak: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP oraz prywatne zdjęcia i informacje do zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, i niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu wysyłki oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich prawach przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.

Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy. 

 

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

 

Obsługa poczty 

Wysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie podobnie jak wiele innych wykorzystuje pliki cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Aby korzystać ze strony należy zaakceptować pliki cookies poprzez wciśnięcie przycisku akceptuję pliki cookies.

Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne w celu prawidłowego działania strony internetowej i sklepu) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies zewnętrzne). Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej a inne są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

1. wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram;

2. narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel, WooCommerce Cart Abandonment Recovery, Google Merchant, Google Tags, Google Ads.

Cookies własne używamy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach przechowywana jest informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies.

Cookies zewnętrzne wykorzystywane jest do procesów analistycznych:

 

Google Analytics. 

Usługa polega na analizowaniu usług i działań internetowych na stronie www.kikapaper.pl. Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Realizacja prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

W ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

 

Google Ads (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

 wykorzystywane do. prowadzenia kampanii reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

Pseudonimowego identyfikatora (ID) zostaje zapisany po wejściu na strone oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.

 Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

 

Facebook Ads i Insights

(Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.) Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji na Twój temat, ale nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. 

 

Treści z serwisów zewnętrznych

Na stronie umieszczone są filmy ze strony You Tube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube. Oglądając film Google otrzymuje o tym wiadomośc, nawet jesli nie jesteś zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli nie chcesz, by do tego doszło, powstrzymaj się od oglądania filmu.

 

Narzędzia społecznościowe

 1. Strona wykorzystuje wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy takie jak Facebook czy Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. 
 2. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli chcesz zatrzymać zbieranie danych należy wylogować się z nich przed otworzeniem strony internetowej www.kikapaper.pl 

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Newsletter i treści udostępniane nieodpłatnie

Na stronie są udostępniane nieodpłatne treści bezpośrednio na stronie lub przy zapisie do Newslettera. Zapisując się do Newslettera przekazujesz swoje dane: imię i adres e-mail niezbędnedo wysłania treści. Jednak z treści możesz skorzystać także odpłatnie dokonując zakupu w cenie 49,99 zł/brutto. Aby tego dokonać, należy na adres hello@kikapaper.pl przesłać taką prośbę. Wtedy Twoje dane nie będą przetwarzane, a wykorzystane tylko i wyłącznie w celu dokonania zakupu treści.

1. Zapisując się do newslettera na stronie www.kikapaper.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych tj. imię i adres e-mail, w celu wysyłania wiadomości meilowych.

2. Aby otrzymywać newsletter należy posiadać sprzęt multimedialny np. komputer lub telefon do otworzenia treści. Sprzęt musi posiadać dostęp do internetu, oraz przeglądarki internetowe wraz z aktualną pocztą e-mail. 

3. Po zapisaniu się do newslettera nalezy potwierdzić swój adres meilowy. Niepotwierdzenie oznacza rezygnację z usługi newsletter.

4. W ramach newslettera wysyłane będę informacje o aktualnych zmianach, promocjach i informacje edukacyjno-rozrywkowe.

5. Newsletter jest umową o świadczenie nieodpłatnego udostępnianie treści i masz prawo do odstąpienia z niej w ciagu 14 dni od zawarcia umowy.

6. Możesz w każdej chwili anulowac subskrypcję klikając w meilu „Anuluj subskrycję” lub pisząc wiadomość na hello@kikapaper.pl z prośbą o wypisanie z newslettera.

7. Jeśli usługa Newslettera nie spełniła Twoich oczekiwań, jest niezgodna z obietnicami  możesz złożyć Reklamację  tak jak w przypadku zakupu Produktu zgodnie z Regulaminem.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na stronie www.kikapaper.pl są chronione prawem autorskim.
 2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez uprzedniej zgody.