Regulamin

Stworzony Regulamin sklepu jest spisany, po to aby uniknąć konfliktów i nieporozumień na drodze na zamówień. Chcemy traktować się odpowiedzialnie i równo, stąd prośba o przestrzeganie i stosowanie się do zasad. Obowiązuje on tak samo mnie jak i Ciebie.

 1.  Właścicielem sklepu internetowego www.kikapaper.pl jest firma: KikaPaper Patryk Urbański  z siedzibą w 73-112 Kicko, ul. Jeziorna 5, NIP: 8542439587, REGON: 522456285.
 2.  Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej hello@kikapaper.pl, numer telefonu 691 892 057.
 3.  Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów i zamówień w sklepiej internetowym KikaPaper i zasady zawierania umów na odległość za pośrednictwem sklepu oraz postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy przez Kupującego.
  Kupujący  ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem na stronie internetowej www.kikapaper.pl przed zawarciem umowy. Jeśli klient nie akceptuje warunków umowy nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie.

Informacje dostępne na stronie Sklepu i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Korzystanie ze strony internetowej jest dobrowolne.

 1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.
 2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 3. Regulamin jest skierowany do każdego Klienta dokonującego zakupu w sklepie KikaPaper i zobowiązany on jest do zapoznania się i przestrzegania go dokonując zakupu. Sprzedaż odbywa się na podstawie obecnej w momencie zakupu wersji Regulaminu.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Kikapaper.pl odnoszące się do produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
 5. Klient wysyłając formularz zamówienia składa ofertę kupna wskazanego towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.
 6. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku przesyłki zagranicznej, produkt jest dostarczany drogą elektroniczną bez możliwości dostarczenia fizycznej wersji produktu. Przed zamówieniem Produktu z wysyłką poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej należy uprzednio poinformować Sprzedawcę oraz ustalić wysokość oraz możliwość kosztów wysyłki indywidualnie.
 7. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i produkty zgodne z umową. Wszystkie przedmioty oferowane przez sprzedającego są nowe, a o odstępstwach Sprzedający zobowiązuje się informować Klienta.
 8. Wszystkie ceny podane są w polskiej walucie i są cenami brutto (są zwolnione z podatku VAT na podst. art113 ust. 1 i 9). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 10. Kupujący zobowiązany jest do:
   1. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
   2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
   3. nie zakłócanie funkcjonowania sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   4. nie rozsyłania spamu.
 11. Cena udostępniona na stronie Sklepu i Produktów nie jest dostosowywana indywidualnie, np. nie jest ustalona na podstawie informacji o Kupującym uzyskanych na z danych marketingowych (profilowanie/ śledzenie). Strona nie korzysta z indywidualnego dostosowywania ceny.

  § 2

  DEFINICJE

  Regulamin – zbiór informacji i regulacji określający zasady korzystania ze sklepu przez Klientów.

  Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient.

  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej sklepu, za pomocą której Kupujący może dokonać zakupu  poprzez dodanie produktu do koszyka oraz określenie niektórych warunków m.in. sposobu dostawy i płatności.

  Koszyk – lista produktów wybrana przez Kupującego oraz miejsce w którym Kupujący ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w tym ilości nabywanych produktów.

  Sklep – serwis internetowy dostępny pod domeną: www.kikapaper.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

  Sprzedawca/ Przedsiebiorca – Kikapaper Patryk Urbański  z siedzibą w 73-112 Kicko, ul. Jeziorna 5
  NIP: 8542439587, REGON: 522456285

  Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia w sklepie internetowym. Cena i opis produktu są dostępne na stronie Sklepu. Produktem są gotowe treści cyfrowe, przedmioty jak i produkty wykonane na indywidualne zamówienie. 

  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów na odległość zawarta przez Kupującego za pośrednictwem zakupów w sklepie oraz przez formularz zamówień.

  Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

  Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu) kod pocztowy oraz miejscowość.

  Dane firmy – NIP, imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu firmy) kod pocztowy oraz miejscowość.

  Adres reklamacyjny: Patryk Urbański ul. Jeziorna 5, 73-112 Kicko, Polska.

  Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, dodane do zamówienia poprzez formularz zamówień np. Paczkomat.

  Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów dostępne w zakładce Dostawa.

  Promocja oferowana przez Sprzedającego niższa cena Produktu w Sklepie, określona czasowo

  Cena Początkowa – cena produktu, która pojawiła się jako pierwsza przy oferowanym produkcie

  Ostatnia Cena – najniższa cena produktu, w jakiej był on na sklepie w ciągu ostatnich 30 dni od rozpoczęcia promocji.

  Cena promocyjna – cena Produktów w Sklepie po obniżce w związku z promocją

  Dane kontaktowe – adres poczty elektronicznej hello@kikapaper.pl, numer telefonu 691 892 057.
  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 16:00. Odbiór osobisty możliwy po uprzednim umówieniu się.

  Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu.

  Dowód zakupu – faktura wystawiona z portalu fakturownia.pl na osobę fizyczną (bez NIP) lub firmę (zawierająca NIP), opłacona przez Kupującego po dokonaniu zamówienia, przesyłana elektronicznie na adres Kupującego podany w zamówieniu lub poprzez formularz kontaktowy.

  Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

  Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

  Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

  Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

  Produkt indywidualny/personalizowany– produkt wykonany według indywidualnych preferencji Klienta, będący podstawą do nie przyznania Zwrotu i Reklamacji złożonej po otrzymaniu zamówienia, na podstawie Ustawie o prawach konsumenta Art. 38 „( Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów: 3) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.” ) Nie dotyczy to uszkodzenia produktu spowodowanego złym zabezpieczeniem przesyłki.

  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kikapaper.pl.

  Termin realizacji – czas określony przy produkcie potrzeby na wykonanie zamówienia lub określony indywidualnie z Kupującym.

  Przesyłka – dostarczenie produktu fizycznego pod adres podany przez Kupującego w zamówieniu.

  Umowa/ umowa o świadczenie usługi – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę i zobowiązuje Sprzedawcę do wykonania usługi/sprzedaży Produktu zgodnie z zamówieniem.

  Treść cyfrowa/ produkt cyfrowy- produkt zamówiony przez Kupującego, który zostaje przesłany w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail. Kupujący otrzymuje dostęp do pobrania pliku na własne urządzenie.

  Odwiedzający – osoba poruszająca się po sklepie, nie skłądająca zamówienia np. zapisująca się do newsettera lub czytająca bloga.

  Wada fizyczna/ niezgodność z umową – uszkodzenie lub niezgodnośc produktu z zamówieniem.
  Ma zastosowanie w przypadkach gdy:

  1. nie ma właściwości, które Sprzedający określił w produkcie.
  2. nie jest zgodny z celem, do którego miał mieć zastosowanie o którym Kupujący poinformował Sprzedającego.
  3.  produkt nie jest niepełny – wydany częściowo przez Sprzedającego.
  4. Produkt został uszkodzony podczas przesyłki z winy Sprzedającego poprzez złe przygotowanie przesyłki.
  5. Produkt indywidualny, który jest niezgodny z zaakceptowanym pisemnie poprzez wiadomośc e-mail lub telefonicznie przez Kupującego stanem

   Zamówienie
   oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Kupujący składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Treści cyfrowej/ Usługi i kierowane do Sprzedającego  oraz w ramach którego Kupujący podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.
   Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail  wskazany w Regulaminie.

  Poprawka – zmiana w produkcie personalizowanym na życzenie Kupującego. Sprzedawca ma 24 godziny na wprowadzenie i przedstawienie poprawki Kupującemu. Sprzedawca zobowiązuje się do sumiennego wprowadzania uwag w produkcie personalizowanym/indywidualnym.

  Zaliczka – opłata rezerwacyjna połowy wartości produktu lub całego koszyka. 

   

   

   

   

  § 3

  PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  Złożenie zamówienia

  Zamówienia realizowane są poprzez dodanie produktu do koszyka, wybraniu metody dostawy oraz jej kosztów, złożenie zamówienia i opłacenie go, lub poprzez wysłanie formularza i e-mailowe potwierdzenie złożonego zamówienia oraz wyceny. Cechy produktu i jego specyfikacje podane są przy każdym Produkcie w sklepie.

  1. Kupujący składając zamówienie zawiera umowę na odległość ze Sprzedającym. W procesie zamówienia, realizacji, reklamacji, gwarancji i rękojmi nie uczestniczą osoby trzecie.
  2. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, każdego dnia w roku.
  3. Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 
  4.  Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia. Aby je złozyć należy dodać Produkt do koszyka, wybrać metodę dostawy, zaakceptowć regulamin i umieścić dodatkowe informacje jeśli są wymagane. Na końcu następuje opłacenie zamówienia za pośrednictwem Przelewy24 lub tradycyjnym przelewem bankowym.
  5. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu wpłaty Kupującego oraz przesłaniu informacji niezbędnych do jego wykonania
  6. Jeśli  zakupiony produkt jest produktem cyfrowym, po zaksięgowaniu wpłaty, Kupujący otrzymuje e-maila z linkiem do bezpośredniego pobrania pliku. Plik pobiera się automatycznie na urządzenie z przeglądarki internetowej.
  7. Czas na realizację zamówienia liczony jest od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.
  8. Zamówienia nieopłacone w ciagu 7 dni dni będą automatycznie anulowane.
  9. Dowód zakupu zawsze przesyłany jest w formie elektronicznej do każdego zamówienia. 
  10. Aby zamówić fakturę z numerem NIP, należy w trakcie wykonywania zamówienia dodać informację oraz numer NIP i dane w formularzu.
  11. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany w formie e-mailowej o przyjęciu zamówienia do realizacji.
  12. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący zawiera umowę na odległość o dostarczenie pliku elektronicznego w postaci Produktu Elektronicznego lub umowy kupna Produktu Fizycznego lub Personalizowanego Produktu Fizycznego.
  13. W przypadku problemów lub wątpliwości związanych z procesem składania zamówienia, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail hello@kikapaper.pl
  14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  15. Kupujący składa zamówienie wskazując w koszyku sposób odbioru i płatności za zamówienie i inne dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności.
  16. Sprzedający przetwarza takie dane jak:  imię i nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres zamieszkania / adres dostawy i (opcjonalnie) NIP.

   Dane przekazane mi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży na raty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

   W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich prawach przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.

  Treść elektroniczna

  Produkty Cyfrowe opisane są w karcie produktu. Ich przekazanie następuje poprzez wiadomość e-mail z dostępem do produktu.

  Kupujący może pobrać Produkt Cyfrowy na własne urządzenie tj. każde urządzenie elektroniczne umożliwiające połączenie z Internetem oraz pobranie pliku z możliwością otworzenia go np. Podgląd lub Adobe Reader umożliwiający otworzenie pliku .pdf i.jpg.

  Wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia umowy, czyli:
  • komputer, telefon lub inne urządzenie z dostępem do sieci internetowej
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • aktualny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
  • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej.

  1. Zabronione jest używanie Produktu Cyfrowego do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
  2. Dostarczenie Produktu Cyfrowego następuje po zakupie Produktu. Jeśli produkt zakupiony jest z płatnością z wykorzystaniem bramki płatniczej – dostęp do pliku następuje natychmiast. Kupujący otrzymuje e-maila z linkiem do pobrania Produktu Cyfrowego na urządzenie. 
  3. W przypadku niedostarczenia Produkt Cyfrowego należy zgłosić to na hello@kikapaper.pl.
  4. Sprzedawca nie odpowiada za podanie błędnego adresu poczty meilowej. W celu ponownego przesłania treści elektronicznej należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia ponownego przekazania treści.
  5. Produkty cyfrowe objęte są Prawem autorskim. Zabrania się kopiowania / przetwarzania / edytowania plików, dalszej odsprzedaży i udostępniania osobom trzecim.

  Produkt personalizowany, w szczególności portrety wykonywane na indywidualne zamówienie

  1. Zakres personalizacji produktu jest opisany przy każdym produkcie indywidualnie.
  2. Elementy personalizacji należy dopisać w wiadomości przy zamówieniu. Brak informacji przedłuży proces zamówieniu produktu.
  3. Jeżeli Kupujący chce zwiększyć zakres personalizacji lub dodać dodatkowe elementy powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed wykonaniem zamówienia. Dodatkowa personalizacja może wiązać się z dodatkową opłatą. Sprzedawca może odmówić wykonania jej.
  4. Personalizowany produkt może zostać dostarczony w formie elektronicznej jak i fizycznej do Kupującego. Metodę dostawy należy zaznaczyć w zamówieniu. Można zaznaczyć obie.
  5. Produkty personalizowane realizowane są od 3 do 25 dni roboczych.
  6. Każde przedłużenie terminu realizacji musi być za zgodą Kupującego.
  7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego wprowadzania poprawek do produktu personalizowanego. Za kolejne poprawki może zostać doliczona dodatkowa opłata o czym Sprzedawca musi poinformować Kupującego przed realizacją.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie terminu ze względu na poprawki.
  9. Każda poprawka jest realizowana w ciągu 2 dni od czasu jej zgłoszenia.
  10.  Przed zleceniem druku przez Sprzedawcę personalizowanego produktu Kupujący otrzyma na adres e-mail wskazany w zamówieniu, wizualizację zamówionego Produktu. Kupującu powinien odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość akceptując projekt lub zgłaszając konieczność poprawek. Po ich akceptacji Sprzedawca drukuje produkt do fizycznej postaci.
  11.  Jeśli dane na produkcie zostały umieszczone źle ze względu na pomyłkę Sprzedawcy, zobowiązany jest on do nieodpłatnej poprawki zamówionego produktu. 

  Formy płatności i dostawy

  1. Produkt zostaje przesłany zgodnie z wybraną formą wysyłki w trakcie składania zamówienia.
  2. W celu zmiany miejsca, sposobu lub czasu wysyłki, należy przesłać wiadomość e-mail na adres hello@kikapaper.pl w tym celu. Przystanie na warunki Kupującego jest tylko i wyłącznie jego dobrą wolą.
  3. W przypadku plików elektronicznych jedyną formą wysyłki jest przesłanie plików na adres e-mail podany w zamówieniu. 
  4. Kupujący ma do wyboru dwie metody płatności za zamówienie:
   4.1. płatność realizowana przez pośrednika płatności Przelewy 24 (przelewy bankowe internetowe, BLIK, płatność ratalna)
   4.2 płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego podanego w zakładce Dostawa.
   4.3 płatność zaliczkowa (szerzej opisana poniżej).

  Zaliczka

  1. Na stronie jest możliwość skorzystania z płatności zaliczkowej, dzieląc kwotę koszyka na dwie płatności odroczone w czasie.

  2. W celu skorzystania z tej metody płatności, należy dodać produkty do koszyka a następnie wpisać kod „ZALICZKA”.

  3. Wartość koszyka zmniejszy się o połowę.

  4. Wykorzystanie kodu „ZALICZKA” nie daje możliwości skorzystanie z innej aktualnej promocji lub zniżki na kod rabatowy.

  5. Po wykorzystaniu tego kodu, Kupujący jest zobowiązany do opłacenia drugiej połowy wartości koszyka po wykonaniu Produktu.

  6. Zaliczka jest bezzwrotna.

  7. Po wykonaniu Produktu, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i odmowy opłacenia pełnej wartości produktu.

  8. Prośbę o zniesienie wymogu opłaty należy przysłać w formie pisemnej na hello@kikapaper.pl – z opisem sytuacji i swoją prośbą.

  Rezerwacja

  1. Na stronie jest możliwość skorzystania z płatności, która jest podzielona na 3 etapy. Z kodem REZERWACJA dzieli się kwotę koszyka na trzy płatności odroczone w czasie.

  2.Kod dotyczy wykonania produktu : “Podziękowania dla Rodziców”.

  3. W celu skorzystania z tej metody płatności, należy dodać produkty do koszyka a następnie wpisać kod „REZERWACJA”.

  4. Wartość koszyka zmniejszy się o 80%.

  5. Wykorzystanie kodu „REZERWACJA” nie daje możliwości skorzystania z innej aktualnej promocji lub zniżki na kod rabatowy.

  6. Po wykorzystaniu tego kodu, Kupujący jest zobowiązany do opłacenia 30% wartości koszyka na 2-3 miesiące przed wykonanie produktu.

  7.Po wykonaniu produktu, Kupujący jest zobowiązany do opłacenia pozostałej kwoty ( 50 %) produktu. Po opłaceniu całości następuje zamówienie druku, jeśli tak wynika z zamówienia lub korespondencji meilowej.

  8. Kwota rezerwacji jest bezzwrotna.

  9. Po wykonaniu Produktu, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i odmowy opłacenia pełnej wartości produktu.

  10. Prośbę o zniesienie wymogu opłaty należy przysłać w formie pisemnej na hello@kikapaper.pl – z opisem sytuacji i swoją prośbą. Prośba będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni.

   

   

  Usługi elektroniczne na stronie

  1. Strona KikaPaper prowadzona przez Patryka Urbańskiego świadczy darmowe/nieodpłatne usługi elektroniczne:

  1.1. Zawieranie umów na zasadach opisanych w Regulaminie.

  1.2. Możliwość składania zamówienia w tym korzystanie z Koszyka, Sklepu i formularza kontaktowego.

  1.3. Usługę udostępniania treści na stronie internetowej.

  § 4

  UPRAWNIENIA W RAZIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ

   1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego w razie niezgodności Produktu. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
   2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym meilowo (hello@kikapaper.pl), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu. 
   3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową Kupujący może żądać doprowadzenia do zgodności z umową.
   4. Sprzedający może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów finansowych i czasowych dla Sprzedającego.

    5. Sprzedający doprowadza Produkt do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Kupującego o tym fakcie, i bez nadmiernych niezgodności dla Kupującego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. 

    6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Kupujący może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
    6.1. Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 4 i 5;
    6.2. Sprzedający nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z puntem 6;
    6.3. Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
    6.4 Z oświadczenia Sprzedającego lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Kupującego.

    7. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni.
    8. Jeżeli Kupujący , wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową wystosował odpowiednie żądania do Sprzedającego , a on nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

   § 4

   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

   1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Kupujący, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktu lub zawarcia umowy (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
   2. W przypadku produktu elektronicznego dostarczonego już do Kupującego traci on prawo do odstąpienia od umowy wraz z otworzeniem wiadomości e-mail i pobraniem pliku na nośnik. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o Prawach Konsumenta. Oznacza to, że Kupujący nie ma możliwości zwrotu produktów elektronicznych zakupionych w sklepie Sprzedawcy.

   3. Personalizowane produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi. Wynika to z Ustawy o prawach konsumenta Art. 38 „( Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów: 3) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.” ) Nie dotyczy to wady fizycznej spowodowanej złym zabezpieczeniem przesyłki. Wtedy zwrócony zostanie koszt druku, a pliki personalizowane przesłane droga elektroniczną

   4. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedającemu na hello@kikapaper.pl. Oświadczenie powinno zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Kupującego i zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail i datę złożenia zamówienia). Sprzedający ma 5 dni na rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź.

   5. W przypadku odesłania produktu Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia produktu i wysłania na własny koszt.

   6. Sprzedawca dokona zwrotu należności Kupującemu w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu.

   7. Zwrot należności następuje na konto bankowe Kupującego. 

   8. W przypadku Produktu Personalizowanego Kupujący ma prawo odstąpić od umowy przed wykonaniem. Sprzedający ma prawo naliczyć koszty związane z przetwarzaniem zamówienia i częściowym jego wykonaniem o czym poinformuje Kupującego.

   § 5

   REKLAMACJA

   1.  Reklamacja jest możliwa w przypadku wad/ niezgodności produktu z umową, opisanych w §2 Definicje.

   2. Niezgodność z umową zachodzi wówczas, gdy produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

   3. Wszelkie nierozwiązane spory drogą mediacji i porozumienia związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
   4.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność produktu z umową jest nieistotne.

   5.  Reklamację należy zgłaszać na adres e-mail hello@kikapaper.pl wraz z informacjami:
    imię i nazwisko, numer zamówienia (jeśli został podany) lub nazwa produktu, przyczynę reklamacji i treśc żądania, data zakupu, data odbioru produktu i dowód zakupu.

   6. W przypadku umowy z Kupującym jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupujacego.

   7. Kupujący, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy produkt, na własny koszt i odpowiedzialność, na adres: ul Jeziorna 5, 73-112 Kicko

   8.  Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przesyłki z produktem.

   9.  Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Kupującego lub zwrócić środki na konto Kupującego lub obniżyć cenę.

   10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

   11.  Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu.

   12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

   3.Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne m.in. pod następującymi stronami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

    

   § 6

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    

   1. Kupujący, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

   2. Administratorem danych, przekazywanych przez Konsumenta i Klienta jest Sprzedawca.

   3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji zamówienia.

   4. Kupujący i odwiedzający zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

   5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

   6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie sklepu.

   § 7

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    

   1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce tego Regulaminu.
   2. Kupującego obowiązuje Regulamin udostępniony na stronie w chwilii składania zamówienia
   3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Kupujący może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
   4.  Treści umieszczone na stronie są darmowe – można je przeglądać ale nie zezwalam na kopiowanie i wykorzystywanie treści poza nią. W celu wykorzystania treści lub wartości twórczej należy skontaktować się poprzez hello@kikapaper.pl i otrzymać wyraźną zgodę na publikację. Należy stosować się także do ograniczeń i obowiązków z tym związanych i ustalonych.

   6. Wszystkie wartości intelektualne na stronie są przejawem mojej twórczości i są objęte prawami autorskimi.

    

    

    

    

   Kicko, 17.08.2023